Trygghet och trivsel

Vid inskolningen läggs grunden till ditt barns trygghet, därför ser vi den som mycket viktig.

Hos oss är inskolningen ungefär två veckor men eftersom vi ser till varje barns behov kan den vara både kortare och längre. Alla barn har en egen mentor som ansvarar för inskolningen. Under inskolningen är du som förälder med på förskolan för att ditt barn i sin egen takt ska lära känna miljön och pedagogerna. Vi vill också ta del av all den kunskap du som förälder har om ditt barn, samt informera om hur förskolan fungerar. I slutet på inskolningen får ditt barn successivt träna på att vara på förskolan utan förälder. Detta tar olika lång tid för varje barn och därför kan inskolningstiden variera något.

På vår förskola arbetar vi medvetet för att alla barn ska känna sig sedda och som en viktig del av gruppen. Vi lär barnen att respektera, hjälpa och lyssna på varandra.