På avdelningarna

Vi leker och lär

Hos oss är leken en ledstjärna. Leken är viktig för barnens utveckling. När barnen leker utvecklas deras färdigheter, fantasi och förmåga att samarbeta och lösa problem. Vi ger barnen tid att leka och personalen finns alltid med som stöd. Vårt mål är att barnen ska ha roligt och utvecklas i sin egen takt. Vi uppmuntrar dem därför att komma med egna initiativ och önskemål på aktiviteter. Vi tar vara på barnens idéer och fantasier. Med utgångspunkt i barnens intressen väljer vi olika teman att arbeta med för att utmana barnen att utforska sina intressen vidare.

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation tränar vi genom samspel och dialog med barnen i lek och under rutinsituationer. På vår förskola är alla uttrycksmedel lika viktiga. Vi använder sagor, sånger, musik, böcker, bilder, skapande, rytmer, rim och ramsor för att uppleva och uttrycka oss. På flera av avdelningarna arbetar vi med tecken som stöd samt använder bilder för att ge barnen ytterligare sätt att kommunicera på.

Matematik

Matematiken kommer in på ett naturligt sätt i vardagen. Vi arbetar till exempel med att praktiskt förstå olika begrepp som stor/liten, fram/bak och före/efter. Vi mäter, väger, delar, sorterar och tittar på olika former, mönster och storlekar.

Naturvetenskap och teknik

Barnen lär sig naturvetenskap och teknik i vardagen genom att utforska och konstruera med olika material. Vi gör enkla experiment med ex. luft, vatten och ljud. Vi tydliggör teknik i vardagen genom att öva på att exempelvis knäppa jackan, skruva av en kork eller hälla upp vatten i ett glas.

Motorik

Vi rör oss i lek och aktiviteter ute och inne under större delen av dagen. På vår stora fina gård finns många möjligheter att utforska genom kroppen. Vi erbjuder material som uppmuntrar till finmotorisk träning samt utforskar motoriken i vardagen.

Normer och värden

Att känna sig trygg och att vi har roligt tillsammans är grundläggande för all lek och lärande. Vi upplever och utvecklas barn och vuxna tillsammans. Vi arbetar medvetet med förhållningssätt, allas lika värde och att respektera, hjälpa och lyssna på varandra.