Barnets utveckling

På Äppelgårdens förskola får ditt barn möjligheten att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar.

Vi pedagoger ser och möter ditt barn som just den unika individ hon eller han är och vi ser dagligen det kompetenta barnet, ett barn som förstår och klarar av mycket. Vi uppmuntrar barnen att försöka själv och att hjälpa varandra. Förskolans lärmiljö präglas av glädje, trygghet och en nyfikenhet för det livslånga lärandet.

Tillsammans med barnen dokumenterar vi vårt lärande.

Vi värdesätter en god daglig kontakt där vi utbyter den information som är viktig för dig och ditt barn. Vi erbjuder uppföljningssamtal en tid efter inskolningen samt utvecklingssamtal minst en gång om året. På utvecklingssamtalet diskuterar vi tillsammans ditt barns lärande och utveckling.