Så arbetar vi

Vi erbjuder en liten barngrupp med tydliga rutiner och en lugn, strukturerad miljö med möjlighet att få extra stöd.

Vi har stor möjlighet till individuell anpassning. Varje barn har eget arbetspass varje dag tillsammans med en pedagog där vi arbetar med individuellt anpassade uppgifter utifrån vad varje barn behöver.

Vi arbetar projektbaserat utifrån läroplanen och utgår alltid från barnens intressen och behov. Vi ser barnet som kompetent och arbetar med barns inflytande och självständighet i alla områden av vår undervisning.

Vi använder tecken och/eller bilder som stöd och strukturerar dagen med hjälp av bildschema. Vi har god kunskap i att använda och utveckla bildkommunikation och vi arbetar mycket med att stödja barnets språkutveckling. Vi arbetar med att hitta ett sätt för varje barn att kunna kommunicera genom att erbjuda många alternativ.

Vi lägger stor vikt vid att barnen får utveckla sin självständighet genom att t.ex. klä på och av sig, tvätta sig, gå på toaletten, lägga upp mat och äta själv. Barnen får förutsättningar att klara rutinsituationer och deras självkänsla stärks när de får uppleva att de lyckas.