Du som förälder

Det är viktigt för oss att du som förälder känner dig välkommen och delaktig på vår förskola.

Du har alltid möjlighet att påverka och vara delaktig i vår verksamhet. Du är välkommen att kontakta såväl pedagoger som förskolechefer för att lämna synpunkter eller ställa frågor.

Utöver att vi har kontakt vid lämning och hämtning använder vi oss av det digitala verktyget Unikum, instagram, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Vi ser samarbetet med föräldrar som mycket viktigt. Vi träffas regelbundet för samtal om barnets utveckling och vill gärna att ni är delaktiga i att sätta upp mål. Ett väl fungerande samarbete ger delaktighet för föräldrar och stora vinster för barnet.