Oasen

Oasen är integrerad som en avdelning på Äppelgårdens förskola i östra Helsingborg och en etablerad verksamhet sedan 1997. Vi tar emot barn ca 3-6 år från hela staden.

Det finns plats för sex barn med svårigheter inom autismspektrumområdet samt behov av extra insatser för sin utveckling. På Oasen får barnen stöd av utbildade förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet av att arbeta med förskolebarn. Det finns god kompetens i att möta barn med autism och andra funktionsnedsättningar samt att individuellt anpassa verksamheten efter vad just ditt barn behöver, samt i att använda alternativa sätt att kommunicera.

Ansök om plats på Oasen

Ansök om plats på Oasen i vår e-tjänst

I e-tjänsten hittar du också anvisningar om ansökan och kontaktpersoner om du har frågor.

Vi rekommenderar att du ansöker i samråd med nuvarande förskola. 

  • Sista ansökningsdag är 1 mars.
  • Elevhälsans bedömningsgrupp på skol- och fritidsförvaltningen och rektor på Oasen tar emot ansökningar löpande under året.
  • Elevhälsans bedömningsgrupp gör sedan en samlad bedömning av barnets behov av plats.
  • Rektor på Oasen beslutar om mottagande utifrån behov och i mån av plats.
  • Du får besked om mottagande senast 15 april.

Om ditt barn inte går i förskola, kontakta istället enhetschef för verksamhetsstöd på Elevhälsan på skol- och fritidsförvaltningen via 042-10 50 00.

Om du är intresserad av vår verksamhet eller vill ställa frågor, vänligen kontakta oss på Oasen. Vi tar gärna emot besök och berättar om oss.