Oasen

Oasen är en liten avdelning som tar emot barn från hela staden med behov av extra stöd. Vår verksamhet har funnits sedan 1997 och vi har lång erfarenhet av barn med autism och andra funktionsnedsättningar. 

På avdelningen har vi plats för sex barn som är 1-6 år gamla. Vi erbjuder en lugn, strukturerad miljö med flera vuxna i barnens omgivning. Vi är tre personal som arbetar på avdelningen. Det gör att vi kan finnas som stöd så mycket som det behövs. Vi har en tydlig planering av dagen där både barn och föräldrar vet vad som ska hända.

Ansök om plats

Ansök om plats på Oasen via denna blankett ( PDF, 170 kB).

På blanketten hittar du också anvisningar om ansökan och kontaktpersoner om du har frågor om ansökan. Elevhälsan på skol- och fritidsförvaltningen gör sedan en bedömning av behovet av platsen. Vi har successiv intagning efter behov och tillgång på plats.

Om ni är intresserade av vår verksamhet eller vill ställa frågor, vänligen kontakta oss på Oasen.  Vi tar gärna emot besök och berättar om oss.

Övning ger färdighet

På dagarna övar vi mycket på vardagsfärdigheter som att klä på och av sig, tvätta sig, gå på toaletten, lägga upp mat och äta själv. Barnen får bra förutsättningar för att leva ett självständigt liv som vuxen och deras självförtroende stärks när de klarar flera situationer helt själv. Varje barn får också egen tid med en vuxen varje dag, för att träna lite extra på kommunikation och samspel.

Vi har stor möjlighet till individuell anpassning. Varje barn har ett eller flera egna arbetspass varje dag där vi arbetar med individuellt anpassade uppgifter som varierar mycket beroende på vad just det barnet behöver. Vi arbetar mycket med visuellt stöd och har god kunskap i att använda bilder för att strukturera dagen med schema.

Vi samarbetar med en vanlig förskoleavdelning flera dagar i veckan. Då sjunger vi tillsammans, är utomhus och leker ihop. Vi deltar även i gemensamma aktiviteter med hela förskolan, som till exempel firandet av högtider och traditioner. Vi arbetar också med samma tema som alla andra avdelningar gör. Allt sker efter barnens behov och förmåga.

Nätverk med föräldrar

Vi arbetar i ett nätverk med föräldrar där vi träffas regelbundet och sätter upp individuella mål för barnets utveckling. Sedan utvärderar vi dem tillsammans. Vår erfarenhet visar att denna arbetsmetod ger mycket goda resultat. Ett väl fungerande samarbete ger delaktighet för föräldrar och stora vinster för barnet.