Om oss

Välkommen till Äppelgårdens förskola.

Vi hämtar inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Reggio Emilia-filosofin
bygger på ett pedagogiskt förhållningssätt som är förankrat i en djup respekt för
barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark
inneboende drivkraft att utforska världen.

Vi ser barnen som aktiva huvudpersoner i de processer som formar deras uppväxt
och utveckling till demokratiska världsmedborgare. Tillsammans gör vi demokrati.
Därför präglar barnens lust, nyfikenhet och kreativitet planering av vår
undervisning, där leken får ta stor plats. Vi ger kulturella upplevelser stor plats och
besöker olika kulturevenemang som erbjuds i staden.

På våra förskolor organiserar vi och iscensätter undervisning, så att både individen
och hela gruppen kan skapa mening. Vi tror på att barn lär och utvecklas i samspel
med den sociala, pedagogiska och fysiska miljön som de vistas i och att tillgången
till olika material ger en möjlighet för barnen att gestalta det de vill uttrycka.
Därför är våra lärmiljöer tillgängliga och stimulerande för barnen och lockar till
utforskande och nya upptäckter i meningsfulla relationer mellan varandra och
mellan barn och pedagogerna. Lärmiljöerna varierar och utvecklas utifrån barnens
intressen och behov samt gruppens pågående projekt.

Utomhuspedagogik och hållbar utveckling är viktiga för oss. Vi lär barnen att
skapa relationer till naturen, värna om växter och djur. Vi vill utveckla barns
förståelse för hur människan och naturen samverkar och hur de är beroende av
varandra. Därför är våra förskolegårdar en viktig lärmiljö, där barnen får
möjligheter att odla, undersöka och uppleva en mångfald av sinnesintryck i olika
former, färger, dofter och smaker. Vi besöker gärna även närområdet och beger oss
på utflykter till olika miljöer.

Hos oss finns också Oasen som är en avdelning för barn med autism. Läs mer om Oasen här.