Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss.

Pedagogerna på avdelningen och förskolecheferna tar gärna del av dina synpunkter om verksamheten samt svarar på frågor. Vi eftersträvar en öppen kommunikation där vi delar med oss av kunskaper och synpunkter, och vill gärna att du tar upp alla funderingar direkt med oss.